Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Det föreslås ändringar i uppgifterna som sköts vid Statskontoret och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Finansministeriet
22.10.2019 13.29
Nyhet

För båda ämbetsverken föreslås en ny uppgift att producera analys - och rapporteringstjänster samt rätt att få information för skötseln av uppgiften. Utkastet till regeringsproposition om detta är på remiss fram till den 29 november.

I den föreslagna lagstiftningen ska utöver den nya uppgiften som gäller analys- och rapporteringstjänster och rätten att få information för skötseln av uppgiften även föreskrivas om registerföring. Enligt förslaget ska Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och kunder som använder servicecentrets system vara gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som gäller ekonomi - och personalförvaltning.

Syftet med de föreslagna ändringarna är att främja ett kunskapsbaserat beredningsarbete och beslutsfattande. Ändringarna gör det möjligt att utnyttja den information som finns i de gemensamma tjänsteproducenternas register vid utvecklandet, styrningen och ledningen av statens verksamhet.

Lagberedningen har gjorts inom projektet Kunskapsspurten. Projektet är ett led i genomförandet av åtgärderna i redogörelsen Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern som bereddes under finansministeriets ledning.

Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen för behandling under våren 2020. Remisstiden löper ut den 29 november 2019.

Ytterligare information:

Markus Siltanen, finansråd, tfn 02955 30263, [email protected]
Pauliina Pussinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30108, [email protected]
Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, [email protected]