Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys paranevat

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2022 14.12
Tiedote

Uudistuksen tavoitteena on lisätä Suomen panostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen ja näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tukea pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen esitys perustuu parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän joulukuussa 2021 tekemään linjaukseen, jonka mukaan neljän prosentin tavoitetta vastaava tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen nosto toteutettaisiin muun muassa säätämällä T&K-rahoituslaki. 

Laissa säädetään valtion talousarvioon 2024–2030 otettavien T&K-toimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen yhteismäärästä. Valtuuksien ja määrärahojen määrää lisätään tasaisesti vuosittain. Tarkoitus on, että valtuuksien ja määrärahojen yhteismäärä vuonna 2030 olisi 1,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Laissa säädetään myös valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytön pitkäaikaisen suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma tehtäisiin seuraavalle 8 vuodelle.

Laki tulee voimaan 1.1.2023 ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen laadinnassa.

Hallitus antoi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta koskevan lakiesityksen 13. lokakuuta. 

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen, puh. 02955 30048, sanna.nieminen(at)gov.fi
Finanssineuvos Taina Eckstein, puh. 02955 30062, taina.eckstein(at)gov.fi