Hyppää sisältöön
Media

Valtion velanoton tarve vuonna 2021 ennakoitua pienempi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 14.03
Tiedote

Pienentynyt velanoton tarve ei muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pidemmän aikavälin haasteita.

Valtiokonttori on päättänyt jättää nostamatta noin 8 miljardia euroa vuoden 2021 valtion talousarvioesitykseen kirjatusta 11,7 miljardin euron nettolainanottotarpeesta. Päätös perustuu valtion vahvaan maksuvalmiusasemaan. Valtio ottaa vuonna 2021 uutta velkaa noin 3,7 miljardia euroa. 

Pienentynyt velanottotarve ei muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pidemmän aikavälin haasteita. Muutoksella ei myöskään ole suoraa vaikutusta julkisen velkasuhteen kasvun taittamistavoitteen saavuttamiseen 2020-luvun puolivälissä. Sekä valtion että koko julkisen talouden velkasuhteet jatkavat jälleen kasvuaan keskipitkällä aikavälillä.
 
Syitä budjetoitua pienempään velanoton tarpeeseen on useita. Ensinnäkin valtion kassan koon arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 2,5 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2020 lopussa eli velanoton tarvetta tulee katettua edellisenä vuonna kassaan kertyneellä velalla. Valtiokonttori kasvatti valtion kassavaroja vuonna 2020 varautuessaan yllättäviin koronakriisistä aiheutuviin menoihin. 

Toiseksi arvio vuonna 2021 toteutuvien tulojen ja menojen erotuksesta poikkeaa budjetoidusta noin 5,5 miljardia euroa. Tätä selittää muun muassa se, että valtion talousarviossa osa määrärahamomenteista on niin sanottuja siirtomäärärahoja, jotka ovat käytettävissä useamman vuoden ajan. Vuodelle 2021 on esimerkiksi budjetoitu monivuotisia investointeja sekä koronavirusepidemiaan liittyviä siirtomäärärahoja, joiden käyttö toteutunee osin vasta tulevina vuosina. 

Yksityiskohtaista tietoa arvioitua pienemmän nettolainanoton syistä saadaan valtion alustavien tilinpäätöstietojen valmistuttua helmikuussa. 

Vaikutus velkaa ja alijäämää koskeviin ennusteisiin

Koska valtion nettovelanotto jää budjetoitua pienemmäksi, on valtion ja koko julkisen talouden velkasuhteen taso noin 3,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin valtiovarainministeriön syksyn talousennusteessa arvioitiin.
 
Nyt käytettävissä olevat tiedot valtion nettovelanoton tarpeesta sekä menojen ja tulojen poikkeamasta budjetoituun nähden huomioidaan seuraavaa talousennustetta laadittaessa. Valtiovarainministeriön seuraava kokonaistaloudellinen ennuste julkaistaan 20. joulukuuta.

Lisätietoja:
 
Finanssijohtaja Teppo Koivisto, puh. 02955 02550, teppo.koivisto(at)valtiokonttori.fi (valtion velanhallinta)

Erityisasiantuntija Atro Andersson, puh. 02955 30712, atro.andersson(at)gov.fi (valtion budjetti)

Ylijohtaja Mikko Spolander, puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi (kokonaistaloudelliset ennusteet)