Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto päätti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 13.45
Tiedote
Ikkunoita talon julkisivussa.

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Muutetun valtuuden määrä on noin 448 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuutta voidaan muuttaa, jos investoinnit ovat välttämättömiä.

Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2022 kaikkien hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista. Hyvinvointialueet saavat ottaa pitkäaikaista lainaa valtuuden mukaisesti investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Kesäkuun päätös perustui sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tilinpäätösten ja talousarvioiden tietoihin, ja siinä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue haki kesäkuun lopussa lainanottovaltuuden muuttamista. Lainanottovaltuuden muuttamistarve johtuu pääosin käynnissä olevan yliopistosairaalan rakentamishankkeesta, johon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on saanut poikkeusluvan ns. rajoituslain mukaisesti ja jonka loppuun saattaminen siirtyy hyvinvointialueelle. 

Valtioneuvosto voi muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investoinnit ovat välttämättömiä hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointeja ole mahdollista rahoittaa muilla tavoin. 

Valtioneuvosto asetti lainanottovaltuuden muuttamiselle ehtoja

Hyvinvointialue voi käyttää lainanottovaltuutta ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointialueen tulee lisäksi tehdä toiminnallinen ja taloudellinen uudelleenarviointi sairaalahankkeen käynnistämättä olevasta osasta. Valtioneuvosto edellyttää hyvinvointialueelta myös sellaisen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimista, joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut. 

Valtioneuvoston päätös perustui valmisteluryhmän ehdotukseen. Valmisteluryhmässä olivat edustettuina hyvinvointialue ja hyvinvointialuetta ohjaavat ministeriöt, ja sen tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja.

Lisätietoja:
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Finanssineuvos Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi