Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen puhe Lapsen oikeuksien foorumissa

Valtiovarainministeriö
13.11.2020 10.40
Puhe

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen puhe ÄÄNI2020-foorumissa 13. marraskuuta.

Hyvä hämeenlinnalaiset nuoret, kuntajohtajat ja päättäjät sekä muut lapsen oikeuksien edistäjät

Te hämeenlinnalaiset nuoret olette hyvällä tavalla ”etuoikeutettuja”. Hämeenlinnan kaupunki toimii viisaasti, kun päättäjät ovat sitoutuneet ottamaan selvää lasten ja nuorten mielipiteistä, kun laaditaan budjetteja ja muita päätöksiä. Näin soisi toimittavan mahdollisimman monessa kunnassa ja kaupungissa. 

Eli te päättäjät ja kuntajohtajat, jotka ette vielä ole tähän ryhtyneet, toimikaa toisin ja ottakaa mallia Hämeenlinnasta sekä osviittaa UNICEFin ohjeista lapsiystävällisille kunnille.

Ottamalla lasten ja nuorten mielipiteet huomioon saadaan aikaan parempia päätöksiä. Esimerkiksi koulun arjen toimivuuden ja kouluhyvinvoinnin kokemuksen kannalta lapset ja nuoret ovat ehdottomasti parhaita asiantuntijoita. 

Aina ei toki kaikkia ehdotuksia pystytä toteuttamaan − mutta näinhän on myös aikuisten tekemien ehdotusten kohdalla. Johtamani valtiovarainministeriö on tunnettu juuri ”punakynän” käytöstä. Muistutamme siitä, että verovarat ovat rajalliset ja menokohteita on laittava tärkeysjärjestykseen. 

Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa päätöksissä on välttämätöntä etukäteen selvittää asianosaisten kokemuksia ja päätösten lapsivaikutuksia. Silloin saadaan määrärahat käytettyä tehokkaasti ja vaikuttavasti.  

Hyvät kuulijat,

Päivän teemana on toisin toimimimen. Eli miten voisimme edistää lasten ja perheiden hyvää elämää tekemällä asiat uudella tavalla, toisin kuin ennen, tai toisin kuin olemme tottuneet tekemään. 

Teema on todella hyvä.  Usein kun erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ilmenee, ehdotetaan ratkaisuksi määrärahojen lisäämistä. Harvemmin mietitään ensiksi sitä, miten voitaisiin toimia toisin ja käyttää nykyiset voimavarat fiksummin ja vaikuttavammin. 

Kerron tästä yhden esimerkin kuntatasolta. Olen itsekin Nurmijärvellä valtuutettuna. Lasten ja nuorten kouluhyvinvointi ja oppimisen vaikeudet sekä siihen liittyvät mielenterveysongelmat sekä perheiden pulmat ovat usein esillä. Olen huomannut, että lähestulkoon aina ratkaisuksi esitetään jonkin uuden ammattilaisen palkkaamista ja usein koulun yhteyteen. 

Sama suunta toistuu myös valtion tasolla. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tavoite on lasten ja nuorten eriarvoistumisen vähentäminen, hyvät kasvuolot ja yhtäläiset mahdollisuudet. Ratkaisuna on useimmiten määrärahojen lisääminen ja uusien ammattilaisten palkkaaminen. 

Oppilaitoksissa on kasvatuksen osaajia eli opettajia jo yksistään noin 50 000. Oppilashuoltoa ja monipuolista osaamista ehdottomasti tarvitaan koulussa, mutta ratkaisu lasten ja nuorten parempaan tukeen ei voi olla jatkuva henkilöstön lisääminen.

Nykyisillä voimavaroilla ja ammattilaisten entistä tiiviimmällä yhteistyöllä sekä uudenlaisella osaamisella ja hyvinvoinnin johtamisella voidaan saada parempia tuloksia aikaan.

Valtion pitää saada menot ja tulot tasapainoon, jotta emme ottaisi liiaksi velkaa tulevien sukupolvien rasitteeksi. Siksi tarvitaan uusia tapoja toimia vaikuttavasti niin, että eri ammattilaiset ilman hallintorajoja toimivat lapsen ja nuoren hyväksi sekä ottavat myös perheen olosuhteet huomioon

Olen tyytyväinen siihen työhön, jota Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahasto ITLA on tehnyt lasten ja nuorten parissa olevien ammattilaisten yhteistyöosaamisen hyväksi. Olette esimerkiksi valmentaneet tuhansia ammattilaisia, Lapset puheeksi -toimintamalliin jossa ammatti-ihmiset kokoontuvat lapsen asian ympärille ja hakevat ketteriä ratkaisuja.  Tämä on varmasti monessa kunnassa jo tuttu ja tutkitusti vaikuttava toimintamalli.

Hyvät nuoret sekä aikuiset päättäjät,

Johtopäätökseni siis on: Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa ja siihen tarvitaan ”koko kylä” eli lähiyhteisö vanhempineen, naapurustoineen, ammattilaisineen, järjestöineen ja seurakuntineen. 

Valtion on tietysti hoidettava myös oma kotipesä kuntoon niin, että emme ministeriöiden liian jyrkillä rajoilla vaikeuta kuntien toimintaa. Parhaillaan onkin loppusuoralla kansallisen lapsistrategian laadinta parlamentaarisessa komiteassa. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaa lapsistrategiaa tarvitaan yhdistämään jokaisen ministeriön tekemiset lasten ja nuorten hyvän elämän tueksi. Strategian on tarkoitus lisätä myös jatkuvuutta yli hallituskausien.  Yhteisiin tavoitteisiin lapsen oikeuksien edistämiseksi on saatava mukaan myös kunnat sekä tulevat hyvinvointialueet, joiden vastuulle sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta.  

Jatkossa on aivan välttämätöntä, että sivistyspalveluista vastaavat kunnat, sotepalveluista vastaavat hyvinvointialueet ja näitä molempia rahoittava ja ohjaava valtio toimivat yhdessä lapsi- ja perhelähtöisesti. Tämä on sekä veronmaksajien, nykyisten lasten ja nuorten että tulevien sukupolvien etu. 

Yhteistyöhön tarvitaan entistä parempaa tiedolla johtamista. Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan välineitä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien määrärahojen ja niillä aikaansaatujen hyvinvointitulosten ja vaikutusten parempaan seurantaan. Tulemme pilotoimaan lapsibudjetointia valtion vuoden 2022 talousarvioissa ja tarjoamaan vastaavaa tukea myös kuntien talouden seurantaan. 

Lisäksi vahvistamme valtiovarainministeriössä osaamista erilaisten kehityshankkeiden ja uudistusten kustannusvaikuttavuuden ennakoinnissa. Se tarkoittaa että kustannuksilla eli uudistukseen sijoitetuilla rahoilla saadaan mahdollisimman hyviä vaikutuksia eli odotettuja tuloksia. Tähän tietysti tarvitaan tutkimustietoa avuksi. 

Sekä kuntien että valtion taloudessa on paljon mahdollisuuksia hidastaa kustannusten kasvua toimimalla toisin, fiksummin ja levittämällä tutkimusten perusteella vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja. Sote-palveluissa tähän työhön parhaillaan valmistaudutaan.  

Toki uudistamiseen ja toisin toimimiseen saatetaan tarvita kertaluonteisia alkupanostuksia, joilla hyvä kierre lähtee liikkeelle. Tästä hyvä esimerkki ovat perheiden varhaisen tuen palvelu, joita pitää vahvistaa lastensuojelutarpeen vähentämiseksi. Tähän mahdollisuuksia antavat sekä uudet vaikuttavuusinvestointihankkeet sekä hallituksen panostukset kuten lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma.  

Toivotan teille antoisaa foorumia ja odotan uutta luovia ideoita lapsen oikeuksien ja lasten hyvän elämän edistämiseksi!