Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeriö ja puolustusministeriö asettivat puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen

Valtiovarainministeriö 22.8.2019 15.12
Tiedote

Valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella ja toteuttaa Puolustuskiinteistöjen perustaminen. Hanke muodostaa jatkon työlle, jossa haettiin keinoja puolustusvoimien toimitiloihin liittyvien toimintaedellytysten varmistamiseksi. Kiinteistöjärjestelmän kehittämistyön jatkamisesta on sovittu hallitusohjelmassa.

Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeelle on asetettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen näkemykset, muodostaa tilannekuva hankkeen eri vaiheista sekä ohjata ja tukea hankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa. Ohjausryhmä vastaa, että valtion henkilöstöpoliittiset periaatteet henkilöstön asemasta muutostilanteessa toteutuvat hankkeessa. Käytännön työtä johdetaan hanketoimiston kautta, jonka tehtävänä on suunnitella ja vastata siitä, että hankkeelle asetetut tavoitteet ja tehtävät toteutuvat tehtyjen linjausten mukaisesti.

Työhön osallistuu asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, puolustusministeriöstä, puolustusvoimista, Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta ja Senaatti-kiinteistöstä. Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen toimikausi on 15.8.2019-31.3.2021.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:

Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:

Osastoesiupseeri Vesa Halinen, puh. 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana