Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet och försvarsministeriet tillsatte ett beredningsprojekt för försvarsfastigheter

Finansministeriet
22.8.2019 15.12
Pressmeddelande

Målet med beredningsprojektet är att bereda och genomföra grundandet av Försvarsfastigheter. Projektet utgör fortsättning på det tidigare arbetet där man sökte efter medel för att säkerställa försvarsmaktens lokalitetsmässiga verksamhetsförutsättningar. Det fortsatta utvecklandet av fastighetssystemet ingår i regeringsprogrammet.

Försvarsförvaltningens fastighetssystem utvecklas så att det svarar mot försvarsförvaltningens behov på ett ännu bättre sätt än förr. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att samtidigt bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Grundandet av försvarsfastigheter förutsätter omsorgsfull beredning och beredningen kommer att utföras med hänsyn till god arbetsgivarpraxis.

En styrgrupp, som har i uppdrag att samordna åsikterna inom försvarsministeriets och finansministeriets respektive förvaltningsområden, skapa en lägesbild över de olika skedena med projektet samt att styra och stöda planeringen och verkställandet av projektet har tillsatts för beredningsprojektet. Styrgruppen ser till att statens personalpolitiska principer om personalens ställning i förändringssituationer tas i beaktande. Det praktiska arbetet leds via ett projektkontor som ska planera och svara för att målen och uppgifterna som satts upp för projektet fullföljs i enlighet med fastslagna riktlinjer.

Sakkunniga från finansministeriet, försvarsministeriet, försvarsmakten, försvarsförvaltningens byggverk och Senatfastigheter kommer att delta i arbetet. Mandatperioden för projektet är 15.8.2019-31.3.2021.

Ytterligare information:

Finansministeriet:

Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Lasse Koponen, projektdirektör, tfn 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Försvarsministeriet:

Stabsofficer Vesa Halinen, tfn 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare