Hyppää sisältöön
Media

Finansministeriet beviljade 2021 års understöd för kommunernas digitaliseringsprojekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 15.40 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 10.35
Pressmeddelande

Finansministeriet har beviljat sammanlagt 5,77 miljoner euro i statsunderstöd till 17 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser. Projekten ska genomföras före utgången av oktober 2023.

Sammanlagt 46 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Kommunerna kunde ansöka om stöd för att utveckla digitaliseringen av verksamhet och service i verksamhetsområdet för den byggda miljön samt för att främja digital säkerhet i kommunernas verksamhet och ledning för att trygga kontinuiteten. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner.

För fyra projekt kommer beslut om beviljande av understöd att fattas senare.

Avsikten med understöden är att stödja digitalisering i kommunerna för att främja förnyade arbetssätt och kundorientering samt samtidigt möjliggöra eventuella kostnadsbesparingar. Reproducerbarhet och delning av information och erfarenheter är centrala utgångspunkter. Resultaten ska gå att använda också i andra kommuner. Avsikten är dessutom att använda nationella tjänster samt främja gemensamma informationsspecifikationerna.

Mer information:
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Understödda projekt

 1. Heinola stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 178 500 euro för projektet Mot framtiden med digital säkerhet;
 2. Helsingfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 980 000 euro för projektet Fortsatt utveckling av den elektroniska tillståndsprocessen i kommunens byggnadstillsyn samt automatisering av processerna;
 3. Tavastehus stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 382 500 euro för projektet Modell för hållbar markanvändning – Utveckling av processerna för markanvändning i en kundorienterad riktning med hjälp av servicedesign och informationshantering utifrån övergripande arkitektur;
 4. Tavastehus stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 51 000 euro för projektet Kulturmiljöernas värde i vardagen – digitaliseringen av kulturmiljöinformationen i Egentliga Tavastland;
 5. Kalajoki stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 546 635 euro för projektet DigiTyy – en digitalvänlig arbetskultur och arbetsmiljö;
 6. Kankaanpää stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 144 500 euro för projektet Ett testnings- och utvecklingsförfarande för den digitala säkerheten och cybersäkerheten i kommunerna;
 7. S:t Michels stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 83 300 euro för projektet Utsikter för övervakningen av avfallshanteringen och elektronisk information;
 8. Uleåborgs stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 572 000 euro för projektet Utarbetande av plan enligt en standardiserad datamodell i olika program;
 9. Björneborgs stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 157 267 euroa för projektet Behandlingen av projekt och planer och deras offentlighet i ärendehanteringen;
 10. Rääkkylä kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 447 000 euro för projektet Ibruktagande av en elektronisk kund- och tillståndstjänst för byggnadstillsynen i små kommuner samt utvecklande av samarbetet över kommungränserna;
 11. Sastamala stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 633 128 euro för projektet Övergripande övergång till en 3D-stadsmodellering i små städer;
 12. Sibbo kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 212 500 euro för projektet Ett verksamhetskoncept i kommunerna för att säkerställa informationssäkerheten i fråga om SaaS-tjänsterna under tjänstens hela livscykel;
 13. Soini kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 119 000 euro för projektet Säker digitalisering – Evijärvi, Kuortane och Soini som föregångare för den digitala kompetensen i regionen;
 14. Tammerfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 205 000 euro för projektet Utveckling av en digital produktions- och publikationsplattform för gemensam Topten-praxis inom byggandet;
 15. Samkommunen för Tammerfors stadsregion beviljas högst 93 925 euro för projektet Seutudigi – högklassig och effektiv stadsregionplanering med datamodellbaserad uppföljning;
 16. Åbo stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 689 561 euro för projektet Informationssäkra verktyg och verksamhetsmodeller för utnyttjande av information och kunskapsbaserad ledning;
 17. Varkaus stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 270 640 euro för projektet Skapande av en fortlöpande process för underhåll av den digitala generalplanen
Förvaltningspolitiken Kommunärenden