Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevasta lainsäädännöstä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2018 13.07
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähettää 21. kesäkuuta lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamisesta ja raportoinnista. Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiselle.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja maakuntalakia, Valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Malli perustuu kunta- ja maakuntatieto-ohjelmien yhteydessä tehtyyn valmisteluun.  

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kuntien ja maakuntien valtionohjaukseen sekä kuntien ja maakuntien omaan käyttöön talouden seurannassa ja ohjauksessa saadaan luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa kuntien ja maakuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja maakunnille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2020 koskevista tiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon. Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä luovutaan. Tarkoituksena on myös, että manuaalisesta lomakepohjaisesta tiedonkeruusta siirrytään automaattiseen taloustiedon raportointiin, jossa tieto toimitetaan yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan kuntien ja maakuntien taloustietojärjestelmästä.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu Julkisen hallinnon talousseurannan ja -raportoinnin sääntelyn kehittämisryhmän (niin sanottu taloustietolakiryhmä) ja ministeriöiden yhteistyönä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2019.

Lausuntoaika päättyy 11.9.2018. Lausuntopyyntömateriaali julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Lausuntopyyntö

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi