Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner och landskap

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 13.07
Pressmeddelande

Finansministeriet sänder den 21 juni ett utkast till regeringens proposition om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner och landskap på remiss. Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för genomförandet av den automatiska modellen för kommunernas, samkommunernas och landskapens uppföljning och rapportering av ekonomisk information.

I propositionen föreslås ändringar till kommunallagen och landskapslagen, lagen om Statskontoret samt speciallagstiftningen gällande produktion och lämnande av ekonomiska uppgifter om kommuner och landskap. Modellen grundar sig på den beredning som gjorts i samband med programmen Kommuninformationsprogrammet och Landskapsinformationsprogrammet. 

Syftet med propositionen är att säkerställa att det inom uppföljningen och styrningen av ekonomin finns tillförlitlig, uppdaterad och jämförbar information att tillgå för den statliga styrningen av kommunerna och landskapen och för kommunernas och landskapens eget bruk. Dessutom är målet att förenkla praxisen kring kommunernas och landskapens produktion och rapportering av ekonomisk information och att minska kommunernas och landskapens kostnader för rapporteringen.

Den nya modellen ska från och med de uppgifter som gäller 2020 stegvis ersätta den datainsamling som Statistikcentralen med stöd av statistiklagen gjort om kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter. Modellen ska i fortsättningen också omfatta annan ekonomisk information som samlas in regelbundet. Målet är att slopa överlappande insamling av samma uppgifter. Målet är också att från en manuell blankettbaserad informationsinsamling övergå till en automatisk rapportering av ekonomiska uppgifter där uppgifterna lämnas i en gemensamt tillgänglig form direkt från kommunernas och landskapens ekonomiuppgiftssystem.

Utkastet till regeringens proposition har beretts som ett samarbete mellan Utvecklingsgruppen för reglering av den offentliga förvaltningens uppföljning och rapportering av ekonomisk information (den så kallade laggruppen för ekonomisk information) och ministerierna. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Remisstiden går ut den 11 september 2018. Materialet till begäran om utlåtande kommer at finnas i tjänsten utlåtande.fi.

Begäran om utlåtande

Mer information:

Jani Heikkinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Pasi Leppänen, specialsakkunnig, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi