Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriön teettämä selvitys Valtorin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiokulttuurista on valmistunut

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2022 13.05
Tiedote
Kuvassa talo ja poutainen taivas

Valtionvarainministeriö tilasi keväällä 2022 selvityksen Valtorin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiokulttuurista oman ohjausroolinsa ja Valtorin johtamistyön tueksi. Selvitys toteutettiin haastatteluiden avulla.

Selvityksen avulla oli tarkoitus antaa myös Valtorille tukea organisaatiokulttuurin muutostilanteessa. Selvitys tehtiin haastattelemalla 38 henkilöä, jotka edustavat Valtorin johtoa, päälliköitä ja pääluottamusmiehiä sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajistoa ja asiakkaiden edustajia. Haastattelut tehtiin touko-kesäkuussa.

"Selvitys on tuonut esille tärkeitä kehityskohteita. Kehityskohteisiin on jo ehditty tarttumaan määrätietoisesti ja merkittäviäkin tuloksia saatu aikaan lyhyessä ajassa”, toteaa valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Haastatteluissa tuli ilmi niin Valtorin vahvuuksia kuin kehittämiskohteitakin. Valtorilaiset toivat haastatteluissa esiin, että Valtorissa on sitoutunutta ja tunnollista henkilöstöä ja suurin osa valtorilaisista tuntee ylpeyttä työnsä merkityksellisyydestä. Valtorilaiset kokevat, että turvallisuusosaaminen ja jatkuvuuden turvaaminen ovat hyvällä tasolla ja että Valtori on vahva kriisitilanteissa. Kehittämiskohteiksi nähtiin muun muassa johtamisjärjestelmä ja toiminnan vakiinnuttaminen organisaatiomuutoksen jälkeen. Samoin hallinnon käytännöt kuten päätöksentekoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät menettelyt sekä hankintoihin liittyvä asianhallinta kaipaavat selvityksessä haastateltujen mukaan tarkentamista valtionhallinnon käytäntöjen mukaisiksi. Lisäksi Valtorin ohjauskäytäntöjä on tarpeen kehittää ja koordinoida. 

Nyt tehtyä selvitystä tullaan käyttämään apuna valtiovarainministeriön ohjausroolin kehittämisessä.
Selvityksen toteutti Pirjo Pöyhiä, joka on toiminut aikaisemmin Palkeiden toimitusjohtajana ja Valtorin hallituksen puheenjohtajana.

Lisätietoja: 

ICT-johtaja Jarkko Levasma, p. 0295 530 117, jarkko.levasma(at)gov.fi