Hyppää sisältöön
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar stimuleringen av Europa

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 11.09
Pressmeddelande

EU-ländernas finansministrar diskuterar de stimulansåtgärder som vidtagits under coronapandemin vid ett informellt möte den 11 –12 september. Statssekreterare Jari Partanen företräder Finland vid mötet i Berlin.

Ministrarna kommer att kartlägga de nuvarande ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Syftet är att diskutera hur man bäst kan dra nytta av de stimulansåtgärder som vidtagits och hur man kan använda faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) för att stärka tillväxten och konkurrenskraften i Europa.

Dessutom har finansministrarna för avsikt att diskutera

  • finansieringen av EU:s budget och i synnerhet återbetalningen av lånet till återhämtningsfaciliteten genom nya finansieringskällor, dvs. egna medel
  • reformeringen av det internationella skattesystemet i syfte att uppnå rättvis och effektiv beskattning
  • hur digitaliseringen och i synnerhet nyttjandet av data kommer att påverka finansmarknaden.

Diskussionerna är informella och inga beslut fattas utifrån dem.

Rådets alla teman (rådets webbplats uppdateras efter mötet)

Eurogruppen sammanträder fredagen den 11 september. Teman för mötet:

  • tematisk diskussion om reformerna ur finanspolitiskt perspektiv
  • diskussion om det ekonomiska läget efter COVID-19 –pandemin, de politiska åtgärder som vidtagits och behovet av återhämtning, nationella budgetförberedelser och inriktningen på euroområdets finanspolitik
  • lägesrapport om bankunionen.

Ministrarna ska diskutera bankunionen i inkluderande format, det vill säga mellan samtliga EU-länder.

Ytterligare information:
Jari Partanen, statssekreterare, tfn 0295 530 640, jari.partanen(at)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 533, riikka.pakarinen(at)vm.fi

Marketta Henriksson, finansråd, chef för EU-sekretariatet, tfn 0295 530 441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Martti Salmi, finansråd, tfn 0295 530 194, martti.salmi(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Ministrarna sammanträder vid sidan av de formella mötena informellt två gånger om året.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken