Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lika möjligheter för alla att använda digitala tjänster intresserar medborgarsamhället

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2018 11.38 | Publicerad på svenska 12.4.2018 kl. 12.46
Nyhet

Digitala offentliga tjänster och tryggandet av jämlikheten i tjänsterna väckte debatt vid ett diskussionsmöte som ordnades av Digi i vardagen-delegationen den 22 mars. Evenemanget riktade sig särskilt till organisationer, forskare och andra aktörer inom tredje sektorn.

Förberedda anföranden hölls av följande: Sami Virtanen (Finska Hörselförbundet rf), Antti Mäkipää (Finlands Dövas Förbund rf), Päivi Rekula (Sähköherkät), Anette Tallberg (Handikappforum), Juulia Ukkonen-Walmeroth (Befolkningsförbundet), Ilpo Kiiskinen (Finlands Röda Kors), Sakari Eränen (Design for All, centrum för lärande), Marja Pakarinen (Pensionsförbundet), Katja Solla (Yle), Margit Granberg (Hjärtförbundet) och Piiastiina Tikka (Uleåborgs universitet).   

I anförandena och i den livliga debatten togs det upp bl.a. att planeringen av tjänsterna måste utgå från människorna. När tjänsternas tillgänglighet utvecklas bör man mångsidigt lyssna på vad kunderna behöver, t.ex. finns det ett behov av teckenspråkigt innehåll på nätet och av textning. För den som är elkänslig är det viktigt att det i större utsträckning forskas i trygga tekniker med låg elektricitet.  

Också identifiering och de utmaningar som sammanhänger med den togs upp, t.ex. i fråga om åldringar eller vårdnadshavaren till en minderårig som fyllt 10 år.  Bankernas roll som möjliggörare av elektronisk kommunikation väckte också debatt. De har en stark skyldighet att ge sina kunder nätbankskoder, men alltid känner de inte till sin skyldighet. 

Digitalt stöd och att utveckla det ansågs viktigt för att marginalisering ska kunna förhindras. När det digitala stödet planeras bör också livssituationen för personer med funktionsnedsättning beaktas. Det digitala stödet bör följaktligen inriktas också på den närmaste kretsen till en person med funktionsnedsättning.  

Flera anföranden tog upp digitaliseringens effekter på organisationernas verksamhet, t.ex. på koordineringen av frivilligarbetet. Behovet av verksamhet med synergier för organisationerna har identifierats, och t.ex. Befolkningsförbundet och Finlands Röda Kors utarbetar olika slag av digitala verktyg och plattformar. I diskussionen dryftades också vilken roll Suomi.fi-tjänsten kunde ha i förhållande till organisationerna. 

Också tillgängligheten och att informera medborgarna om den togs upp. När de digitala tjänsterna blir tillgängliga, är det bra att informera dem som inte tidigare har kunnat utnyttja dessa tjänster om att det nu är möjligt.  Huvudansvaret för detta informerande har de som producerar myndighetstjänster.  

Digi i vardagen-delegationen har för avsikt att ordna motsvarande diskussionsmöten också i fortsättningen. Representanter för medborgarsamhället kommer att höras för att organisationerna och den offentliga förvaltningen ska kunna utbyta information och god praxis. Behållningen av diskussionsmötet behandlar delegationen vid sitt nästa möte den 18 april 2018. 

Mer information: 

  • Videoupptagning från diskussionsmötet

  • Digi i vardagen -delegationens webbplats 

  • Digi i vardagen -delegationen är ett organ för samarbete och dialog och dess mandatperiod sträcker sig från 8 mars 2017 till 31 mars 2019. Delegationen har till uppgift att stödja utvecklingen av de digitala tjänsterna, så att olika befolkningsgrupper på ett likvärdigt sätt ska kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Delegationen har tillsatts av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Offentliga förvaltningens ICT