FI SV

Lausuntopyyntö
Lakiesitys sähköisestä laskutuksesta lausunnoille

Valtiovarainministeriö 13.9.2018 16.23
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti hallituksen esityksen luonnoksen laista sähköisestä laskutuksesta lausuntokierrokselle 13.9.2018. Uudella lailla sähköisestä laskutuksesta pyritään tehostamaan ja lisäämään sekä julkishallinnon että yritysten taloushallintojen rakenteisten sähköisten laskujen eli verkkolaskujen käyttöä.

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan EU:n direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa. Direktiivi edellyttää, että eurooppalainen standardointikomitea CEN laatii uuden sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin. Standardin tarkoituksena on poistaa laskutukseen liittyviä rajat ylittävän kaupan esteitä, jotka johtuvat siitä, että eri maissa on käytössään erilaisia standardeja. Standardi valmistui kesällä 2017.

Direktiivin mukaan hankintayksiköiden tulee pystyä vastaanottamaan ja käsittelemään uuden laskustandardin mukaisia sähköisiä laskuja EU-kynnysarvot ylittävissä hankintasopimussuhteissa viimeistään 18.4.2019. Lakiesityksellä ulotetaan hankintayksiköiden velvoite vastaanottaa ja käsitellä eurooppalaisen laskustandardin mukaisia sähköisiä laskuja myös kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintasopimusten perusteella annettaviin laskuihin.

Lakiehdotus sisältää myös direktiivistä riippumatonta sääntelyä, jonka mukaan hankintayksiköille ja elinkeinonharjoittajille annetaan oikeus vaatia laskun antajalta sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja. Tämä edellyttää, että laskun antaja on joko hankintayksikkö tai elinkeinonharjoittaja. Sähköisestä laskutuksesta on laskun vastaanottajalle eniten hyötyä. Vastaanottajan taloushallinnon järjestelmissä digitalisoitu laskutieto mahdollistaa laskujen tehokkaan käsittelyn aina arkistointiin asti.

Hallituksen esityksen luonnos on lausunnolla 19.10.2018 saakka. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jonna Törnroos, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 029553001

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 0295 530 515