FI SV EN

Rahoitusvakausyhteistyö Pohjoismaissa ja Baltiassa jatkuu – yhteisymmärryspöytäkirja päivitettiin

Valtiovarainministeriö 7.2.2018 11.00
Tiedote

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ja muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavat ministerit sekä keskuspankkien, finanssivalvontaviranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten johtajat ovat allekirjoittaneet rahoitusvakausyhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan.

Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto ja niitä vastaavat ministeriöt ja viranomaiset Tanskassa, Virossa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa ja Ruotsissa ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan edistääkseen yhteistyötä rajat ylittävässä rahoitusvakaudessa.

Pohjoismaiden ja Baltian rahoitusmarkkinat ovat linkittyneet toisiinsa tavalla, joka tekee yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta rahoitusvakauden ylläpitämisessä yhteisen edun mukaista.

Osapuolet hyötyvät kontakteista sekä tehostetusta yhteistyöstä ja koordinoinnista, joita on linjattu yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Uusi yhteisymmärryspöytäkirja korvaa aiemman sopimuksen, jonka Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianomaisten ministeriöt, keskuspankit ja finanssivalvontaviranomaiset allekirjoittivat vuonna 2010. Nyt esimerkiksi myös kriisinratkaisuviranomaiset tulevat osaksi sopimuksen luomaa ryhmää (Nordic Baltic Stability Group), jonka yhteistyö jatkuu muun muassa tiedonvaihdon ja yhteisten kriisinratkaisuharjoitusten muodossa. Yhteisymmärryspöytäkirja ei ole oikeudellisesti sitova.

Yhteisymmärryspöytäkirja (englanniksi)
Muistio yhteisymmärryspöytäkirjasta

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Katri Aho, puh. 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi
Osastopäällikkö, ylijohtaja Leena Mörttinen, puh. 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi