FI SV

Robotiikkaa, tekoälyä ja analytiikkaa hallintoon

Valtiovarainministeriö 8.2.2019 15.42
Tiedote

Valtiovarainministeriö on päättänyt jakaa erityisrahoitusta hallinnon hankkeille, joiden tavoitteena on edistää tuottavuutta erityisesti robotiikan, analytiikan, tekoälyn tai muiden nousevien teknologian keinoin.

Erityisrahoitushaku käynnistettiin syyskuussa 2018. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yhteensä 66. Valmiiksi suunniteltujen ja heti toimeenpantavien hankkeiden hakemuksia saatiin yhteensä 12 kpl, joista investointijohtoryhmä puolsi rahoitettavaksi neljää hanketta. Hankkeita koskevat sopimukset valmistellaan helmikuun aikana. Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävien hankkeiden hakemuksia saatiin yhteensä 54 kpl, joista investointijohtoryhmä puolsi rahoitettavaksi 31:tä hanketta. 

Hallinnossa halutaan kokeilla uusia nousevia teknologioita

”Haussa saatujen uusien toimintamallien ja teknologiaratkaisujen hankkeiden suuri määrä osoittaa, että hallinnossa halutaan laajasti kokeilla robotiikka, koneoppimista, analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Erityisrahoitushaussa pilotoitiin tulevaa digitalisaatiohankkeiden ja -investointien ohjausmallia, jonka tavoitteena on lisätä valtion talousarviosta rahoitettavien digi-investointien valmistelun läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa aikaisempaa joustavammin investointien käynnistäminen tarpeiden mukaan. Investointijohtoryhmä käsitteli hakemuksia syksyllä kuukausittain sihteeristön valmistelemina ohjausmallin mukaisesti.

”On todella hienoa, että digitalisaation eteneminen jatkuu valtion hallinnossa. Itse toivoisin kuitenkin vielä hakemuksissa nykyistä selkeämpää tulostavoitteen määrittelyä, kokeilujen johdonmukaisempaa hyödyntämistä ja ennen kaikkea myös perinteiset hallinnonrajat ylittävää lähestymistapaa”, sanoo investointijohtoryhmän jäsen Sitran projektijohtaja Mika Pyykkö.

”Hallinnossa on valtava myönteinen potentiaali hyödyntää tätä teknologiaa. Palveluiden laatua on mahdollista nostaa, ja niiden voimavaroja keskittää kaikkein arvokkaimpaan työhön. Kokeilut ovat hallinnon organisaatioiden oppimisen kannalta aivan keskeisiä; niiden kautta voidaan tunnistaa käytännön keinot toteuttaa tästä kaikesta saatavat hyödyt”, toteaa investointijohtoryhmän jäsen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikka.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi, p. 02955 3016
Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, juha.sarkio(at)vm.fi, p.02955 30031
Controller Timo Hattinen, timo.hattinen(at)vm.fi, p. 02955 30157
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, p. 02955 30216