Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Robotik, artificiell intelligens och analyser tas i bruk inom förvaltningen

Finansministeriet
8.2.2019 15.42
Pressmeddelande

Finansministeriet har beslutat fördela specialfinansiering för sådana projekt inom förvaltningen som har som mål att främja produktiviteten särskilt med hjälp av robotik, analyser, artificiell intelligens eller annan ny teknik.

Ansökningsprocessen för särskild finansiering inleddes i september 2018. Sammanlagt 66 ansökningar lämnades in inom utsatt tid. Antalet ansökningar som gällde projekt som planerats färdigt och därmed genast kan verkställas var sammanlagt 12, och investeringsledningsgruppen förordade finansiering för fyra av dessa projekt. Avtalen för projekten bereds under februari. Sammanlagt inkom 54 ansökningar som gällde projekt som syftar till att verifiera funktionen av nya handlingsmodeller eller tekniska lösningar, och bland dem förordade investeringsledningsgruppen finansiering för 31 projekt.

Vilja att testa ny teknik inom förvaltningen

”Det stora antalet ansökningar om finansiering för projekt som gäller nya verksamhetsmodeller och tekniklösningar visar att det inom förvaltningen finns ett stort intresse för att testa robotik, maskininlärning, analyser och annan ny teknik”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Med hjälp av ansökningsprocessen för särskild finansiering testades den kommande styrmodellen för digitaliseringsprojekt och digitaliseringsinvesteringar som avses öka transparensen i beredningen av digitaliseringsinvesteringar som finansieras ur statsbudgeten. Dessutom möjliggör styrmodellen att investeringar enligt behov kan inledas på ett flexiblare sätt än hittills. Efter att sekretariatet först berett ansökningarna behandlade investeringsledningsgruppen ansökningarna en gång i månaden under hösten i överensstämmelse med styrmodellen.

”Det är verkligen fint att digitaliseringen framskrider inom statsförvaltningen. Personligen hoppas jag dock att ansökningarna ska innehålla ännu tydligare definieringar av resultatmålen, konsekventare utnyttjande av försök och framför allt ett perspektiv som överskrider de traditionella gränserna för förvaltningsområden”, säger projektchefen Mika Pyykkö från Sitra, som är medlem i investeringsledningsgruppen.


”Det finns en enorm positiv potential inom förvaltningen när det gäller att utnyttja teknik av detta slag. Kvaliteten på tjänsterna kan höjas, varvid resurserna kan koncentreras till det allra viktigaste arbetet. Försöken är helt centrala med tanke på inlärningen i organisationerna inom förvaltningen, eftersom man genom dem kan identifiera de praktiska medel som underlättar tillvaratagandet av all den nytta som finns att få”, konstaterar Taneli Tikka, medlem av investeringsledningsgruppen och verkställande direktör för det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy.

Ytterligare information:

Anna-Maija Karjalainen, avdelningschef, IKT-direktör, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 02955 3016
Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 30031
Timo Hattinen, controller, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 157
Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 216