FI SV

Suomi painottaa EU:n budjetissa ajankohtaisia tarpeita

Valtiovarainministeriö 16.11.2017 8.20
Tiedote
Suomi painottaa EU:n budjetissa ajankohtaisia tarpeita

EU:n jäsenmaat ja parlamentti pyrkivät perjantaina 17. marraskuuta sopuun unionin budjetista ensi vuodelle. Suomi katsoo, että rahoituksen painopisteiden on vastattava entistä paremmin ajankohtaisia tarpeita.

EU:n jäsenmaat käsittelevät talousarviota budjettineuvoston kokouksessa Brysselissä. Suomea edustaa valtiosihteeri Risto Artjoki. Samassa yhteydessä kokoontuu sovittelukomitea, jossa neuvosto ja parlamentti etsivät yhteisymmärrystä budjetista.

Suomi painottaa budjetin pohjautumista realistisille tarpeille ja varojen käytön vaikuttavuutta. Budjetoinnin pitää olla kurinalaista, ja rahoituksen painopisteiden täytyy vastata entistä paremmin ajankohtaisia tarpeita. Suomelle on keskeistä, että rahoituskehyksen sovittuja enimmäismääriä kunnioitetaan.

EU:n suuria haasteita ovat edelleen muuttoliike, pakolaiskriisi ja unionin turvallisuus, joihin vastaaminen edellyttää unionin rahoitustoimia. Budjetilla tulee Suomen mielestä myös edistää talouskasvua, työllisyyttä, investointeja ja osaamista.

Suomi pyrkii tämän mukaisesti vaikuttamaan unionin menoihin ja sitä kautta myös EU-maksujensa tasoon.

Neuvoston ennakkotiedote (päivitetään kokouksen jälkeen)
Jäsenmaat painottavat kasvua, työllisyyttä ja turvallisuutta kannassaan EU:n ensi vuoden talousarviosta (uutinen 12.7.)
Komissio julkisti ehdotuksensa EU:n ensi vuoden budjetiksi (uutinen 30.5.)

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Risto Artjoki, puh. 040 8266 197, risto.artjoki(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Vesa Kulmala, puh. 02955 30548, vesa.kulmala(at)vm.fi

Talouspolitiikka