Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland poängterar aktuella behov i EU-budgeten

Finansministeriet
16.11.2017 8.20
Pressmeddelande

EU-medlemsländerna och parlamentet söker fredagen den 17 november enighet om unionens budget för nästa år. Finansieringsprioriteringarna bör enligt Finland svara mot aktuella behov på ett bättre sätt än i dagsläget.

EU-medlemsländerna behandlar budgetpropositionen vid budgetrådets möte i Bryssel. Statssekreteraren Risto Artjoki företräder Finland. Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker enighet om budgetförslaget, sammanträder i samband med mötet.

Finland betonar vikten av att budgeten baserar sig på realistiska behov och att medlen används effektivt. Budgeteringen bör ske disciplinerat och finansieringsprioriteringarna bör svara mot aktuella behov på ett bättre sätt än i dagsläget. Det är av central betydelse för Finland att de överenskomna maximibeloppen i budgetramen respekteras.

Flyttningsrörelsen, flyktingkrisen och unionens säkerhet utgör fortfarande stora utmaningar för EU, och det krävs finansiering från Unionen för att de ska kunna mötas. Budgeten bör enligt Finland även främja tillväxt, sysselsättning, investeringar och kompetens.

Finland försöker i överensstämmelse med detta påverka unionens utgifter och därigenom även nivån av sina EU-avgifter.

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)
Medlemsländerna betonar tillväxt, sysselsättning och säkerhet i sin ställning till nästa års EU-budget (nyhet 12.7.)
Kommissionen utgav sitt förslag till nästa års EU-budget (nyhet 30.5.)

Ytterligare information:

Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 040 8266 197, risto.artjoki(at)vm.fi
Vesa Kulmala, specialsakkunnig, tfn 02955 30548, vesa.kulmala(at)vm.fi

Finanspolitiken