Tutkijayhteistyö

Valtionhallinnon kehittämisessä on sekä kotimaista että kansainvälistä tutkijoiden ja virkamiesten vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yksi pysyvä yhteistyön muoto ovat aina toukokuussa valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa yhteistyönä järjestettävä seminaari, joissa käsitellään tutkimuksen ja hallinnon kehittämisen kannalta ajankohtaisia teemoja.