Tutkijayhteistyö

Valtionhallinnon kehittämisessä on sekä kotimaista että kansainvälistä tutkijoiden ja virkamiesten vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yksi pysyvä yhteistyön muoto ovat aina toukokuussa valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa yhteistyönä järjestettävä seminaari, joissa käsitellään tutkimuksen ja hallinnon kehittämisen kannalta ajankohtaisia teemoja.

Seminaari: "Kuka luottaa ja kuinka paljon"?

Demokratia, luottamus ja hallinto -seminaari ja luottamusraportin julkistamistilaisuus 16.5.2019

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden esitykset:

Avaussanat: Luottamus monimutkaistuvassa maailmassa - Dekaani Matti Sommarberg, Tampereen yliopisto
Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut -raportin esittely - Professori Elina Kestilä-Kekkonen, Turun yliopisto ja tutkijatohtori Maria Bäck, Åbo Akademi

Luottamuksen ja epäluottamuksen trendit:
Kansalaiset/Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto
Prosessit/Professori Åsa von Schoultz, Helsingin yliopisto
Instituutiot/Professori Tapio Raunio, Tampereen yliopisto