Forskarsamarbetet

Utvecklandet av statsförvaltningen består av en dialog och samarbete mellan forskare och tjänstemän på både nationell och internationell nivå. En permanent samarbetsform är de seminarier som alltid ordnas i maj i samarbete med finansministeriet och ledarskapshögskolan vid Tammerfors universitet. På seminarierna behandlas teman som är aktuella inom forskningen och utvecklandet av förvaltningen.