Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Pankkipalvelujen ja luottolaitos­­lainsäädännön arviointi

Valtiovarainministeriö selvittää, saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita. Työ on osa hanketta, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa luottolaitoslainsäädäntöä.

Pankkipalvelujen ja luottolaitos­lainsäädännön arviointi

Työllisyystavoitteiden seuranta

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on asettanut tavoitteen vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla, joista kaksi miljardia euroa pyritään saavuttamaan työllisyysvaikutteisilla rakennepoliittisilla toimenpiteillä.

Työllisyystavoitteiden seuranta

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan Uudistus toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille.

Kiinteistöverouudistus