Valtion matkustussääntö 2018

Julkaisu sisältää valtiovarainministeriön 7.12.2017 antaman kirjeen valtion matkustussäännöstä, matkahallinnosta ja matkustuksen ohjauksesta (VM/2217/00.00.00/2017) sekä virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta 11.8.2016 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen sellaisena kuin sitä on muutettu päivärahojen, ateriakorvauksen ja kilometrikorvausten osalta 7.11.2017 tehdyllä tarkentavalla virka- ja työehto-sopimuksella.
Virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Päivärahat, ateriakorvaus ja kilometrikorvaukset vuodelle 2019 sovitaan erikseen loppuvuonna 2018 aikaisempaa käytäntöä vastaavasti.
Julkaisu sisältää myös sanotun sopimuksen soveltamismääräykset, jotka käyvät ilmi kunkin sopimusmää-räyksen yhteydessä. Soveltamismääräykset on annettu edellä mainitulla valtiovarainministeriön kirjeellä, joka pitää sisällään myös muuta matkahallintoa koskevaa ohjeistusta.

Kieliversiot: