Statens resereglemente 2018

Publikationen innehåller finansministeriets brev av den 7 december 2017 (FM/2217/00.00.00/2017) om statens resereglemente, reseförvaltning och instruktioner i fråga om resandet samt tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 11 augusti 2016 om ersättning för tjänstemäns och anställdes resekostnader, sådant det lyder ändrat för dagtraktamentens, måltidsersättningars och kilometerersättningars del genom det preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 7 november 2017.
Tjänste- och kollektivavtalet gäller tills den 31 januari 2018, men dagtraktamenten, måltidsersättningarna och kilometerersättningarna för 2019 ska överenskommas skilt i slutet av 2018 i enlighet med tidigare praxis.
Publikationen innehåller även s.k. tillämpningsbestämmelser som anges i samband med varje avtalsbestämmelse. Tillämpningsbestämmelserna har utfärdats genom ovan nämnda brev från finansministeriet som även innehåller andra anvisningar för reseförvaltningen.

Kieliversiot: