Kiitos palautteesta


Käsittelemme kaikki palautteet ja tietopyynnöt mahdollisimman pian.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valtiovarainministeriön viestintään tai tietopalveluun.

Viestinnän sähköposti: vm-viestinta@vm.fi

Tietopalvelun sähköposti: valtiovarainministerio@vm.fi (esim. asiakirjat)

 

Tack för din respons

Vi behandlar respons och frågor så snabbt som möjligt.

e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Press- och informationstjänst: vm-viestinta@vm.fi

 

Thank you for your feedback


We will consider all feedback and questions as soon as possible..

E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi

Media and Communication Unit: vm-viestinta@vm.fi