Tack för din respons

Vi behandlar respons och frågor så snabbt som möjligt.

e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Press- och informationstjänst: vm-viestinta@vm.fi