Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (Kuthanek). Neuvottelukunnassa on valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä

  1. valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita
  2. valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta
  3. kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa
  4. valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
  5. muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.​

Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa.