FI SV

Kuntien ja kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko

Kuntien ja kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko on kunnan talouden suunnittelun apuväline, jonka avulla voi suunnitella kunnan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat kunnan ja kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelmasta rahavarat, antolainasaamisten muutokset ja investoinnit sekä taseesta lainakanta ja kertynyt yli- tai alijäämä.

Kuntien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2017 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2017 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389