Planeringsram för kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi

Planeringsramen för kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi är ett hjälpmedel för planering av kommunens ekonomiska utveckling på längre sikt. Det som granskas är kommunens och kommunkoncernens resultaträkning, finansieringsanalysens uppgifter om likvida medel, förändringar i lånefordringar och investeringar samt balansräkningens uppgifter om lån och ackumulerat över- eller underskott.

Planeringsram för kommunernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2017 (välj kommun från menyn)

Planeringsram för kommunkoncernernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2017 (välj kommun från menyn)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389