Takaisin

Asia 50/2012: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli työskennellyt virastossa palveluasiantuntijana määräaikaisessa virkasuhteessa 14.12. - 31.12.2009. Yhteyspalvelukeskus oli siirretty vuoden 2010 alusta osaksi tietotekniikkakeskusta, jossa A työskenteli määräaikaisessa virkasuhteessa ajan 1.1.2010 - 31.5.2012. A:n tehtäviin kuuluivat virastojen puhelinvälitystehtävät. Kumpaankin nimitystä koskevaan nimittämiskirjaan virkasuhteen määräaikaisuuden syiksi oli merkitty määräaikainen asiakkuus ja yhteyspalveluyksikön siirtyminen tietotekniikkakeskukseen.

A:n ensimmäinen nimitys oli viraston vastineen mukaan tehty vain vajaaksi kuukaudeksi, koska virasto ei katsonut olevansa toimivaltainen nimittämään A:ta palveluyksikön siirtymishetkeä pidemmälle. Kun otetaan huomioon, että A:n virkasuhteen jatkumisesta tuon ajankohdan jälkeen oli päätetty vain viikko nimittämisen jälkeen, määräaikaista nimitystä ei voitu katsoa käytetyn organisaatiomuutostilanteessa lainvastaisessa tarkoituksessa.

Tietotekniikkakeskus ei ollut väittänyt, että yhteyspalveluyksikön siirtyminen olisi edellyttänyt A:n toisen nimityksen olevan määräaikainen. Vastineessa A:n määräaikaisuutta oli perusteltu eräiden virastojen sopimusten määräaikaisuudella. Yhteyspalveluyksikkö oli kuitenkin hoitanut muidenkin kuin edellä mainittujen virastojen puhelunvälitystä. Puhelunvälitys oli selvästi ollut viraston pysyväksi tarkoitettu tehtävä, jonka oli ollut tarkoitettu jatkuvan asiakassuhteissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista huolimatta. Työn luonne ei ollut edellyttänyt A:n nimittämistä määräajaksi. Viraston vastineessa mainitulla myöhemmin tapahtuneella puhelunvälitystehtävien vähentymisellä ei ollut merkitystä asiassa, koska määräaikaisuuden perustetta tulee arvioida nimittämishetken olosuhteiden mukaan. Virkamieslautakunta katsoi, että A:lla oli näin ollen virkasuhteensa päättyessä oikeus virkamieslain nojalla maksettavaan korvaukseen.

Vaatimuksen enemmälti hyläten virkamieslautakunta määräsi viraston maksamaan A:lle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. (Äänestys 7-2).

Valtion_virkamiesL_9_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_56_§