Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025-2028

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Suomen kansallinen uudistusohjelma 2024

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00