Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

VM valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30