Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 29.4.2021 13.00
Hakemukset ja ilmoitus Jukka Tapio Hännisen jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00
Hakemus Antti Juhani Tallqvistin jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00
Hakemus ja ilmoitus Börje Ingvald Nygårdin jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00