Hallituksen esitys VM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta

HE 123/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että vuonna 2020 kunnille maksettavien verotulojen viivästymisestä johtuvien määräaikaisten korvausten määrä tarkistettaisiin vastaamaan uusinta arviota verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvasta kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisestä. Korvausten tarkistettu määrä olisi yhteensä 114 miljoonaa euroa nykyisen 547 miljoonan euron sijasta. Samalla tarkistettaisiin maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioitu määrä, joka lisätään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vähennettävään euromäärään. Maksettavien korvausten perusteella veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta voimassa olevan lain mukaan vuonna 2021 tehtävä vähennys jaksotettaisiin tehtäväksi vuosina 2021 ja 2022 sen mukaisesti, miten vuodelta 2020 viivästyvien verotulojen arvioidaan kertyvän kunnille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy esitykseen vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Verotulojen viivästymisestä johtuvien korvausten määrä pienenisi yhteensä 433 miljoonalla eurolla. Ehdotettu muutos olisi kokonaisuutena arvioiden kustannusneutraali, sillä maksettujen korvausten määrää vastaava veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta tehtävä vähennys pienenisi vastaavasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen