Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/70

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (HE 50/2022 vp; EV 91/2022 vp)

HE 50/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Miska Lautiainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530212
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen