Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/68

« Tasavallan presidentin esittely 25.11.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 69/2022 vp; EV 133/2022 vp)

HE 69/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Anu Ranta, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530510
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sijoitusrahastolain muuttamisesta ja lain vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen