Eduskunnan kirjelmä VM/2023/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2022 vp - K 20/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Hattinen, Budjettineuvos p.+35 8295530157
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021 (K 20/2021 vp). Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen 2021 pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen