Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 278/2022 vp; EV 302/2022 vp)

HE 278/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lain Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 24 maaliskuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen