Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/55

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)

HE 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +35 8295530294

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen