Lautakunnan asettaminen VM/2024/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Maarit Huotari, p. +358 295 530 518

Asia

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi 1.5.2024-30.4.2028.

Puheenjohtaja: filosofian maisteri, informaatikko, neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Anne Niemi, valtioneuvoston kanslia;

Varapuheenjohtaja: tekniikan tohtori, tietoturvallisuuden johtamisen dosentti, erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö.

Jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

diplomi-insinööri, johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto (sotatieteiden maisteri, tietoturvapäällikkö Matti Parviainen, ulkoministeriö);

tietotekniikan Insinööri (AMK) ja turvallisuusjohtamisen tradenomi (ylempi AMK), tietoturvapäällikkö Mikael Inkinen, Helsingin kaupunki (Diplomi-insinööri, eMBA, tietohallintojohtaja Matti Ahola, Kymenlaakson hyvinvointialue);

tradenomi (ylempi AMK), erityisasiantuntija Merja Tavajärvi-Mikkonen, Oikeusrekisterikeskus (filosofian maisteri, johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos);

tekniikan tohtori, kehittämispäällikkö Jari Yli-Hietanen, Pirkanmaan hyvinvointialue (tietotekniikan insinööri (ylempi AMK), toiminnanohjausjohtaja Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki);

filosofian maisteri, ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto (filosofian maisteri, tiedonhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta);

kauppatieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Katja Penttinen, Kuopion kaupunki (filosofian maisteri, asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki);

filosofian maisteri, tiedonhallintapäällikkö Jukka Oikarinen, Tilastokeskus (valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri, erityisasiantuntija Anna Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kohdennetusti valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien organisaatioita nimeämään ehdokkaansa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan jäseneksi. Esityksessä on otettu huomioon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) ja julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta annetussa asetuksessa (1338/2019) säädetyt vaatimukset jäsenten asiantuntijuuteen liittyvistä pätevyysvaatimuksista. Esitystä valmisteltaessa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tavoitteet. Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan nelivuotiskaudeksi 1.5.2024-30.4.2028.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan nelivuotiskaudeksi 1.5.2024-30.4.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.