Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)

EV 15/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. +358 295 530 297

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.