Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/47

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)

EV 15/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. +358 295 530 297

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.