Tilinpäätöksen vahvistaminen VM/2024/54

« Raha-asiainvaliokunta 11.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju, p. +358 295 530 320

Asia

Esitetään, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä vahvistaa Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös vuodelta 2023 liitteen 2 mukaisena.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.