Valtioneuvoston selonteko VM/2024/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

VNS 2/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.