Kansainvälinen sopimus VM/2024/72

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten hyväksyminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Finanssineuvos Kristina Sarjo, p. +358 295 530 055

Asia

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) toiminnan alueellista laajentamista koskevan sopimusmuutoksen hyväksyminen kattamaan rajoitetusti ja asteittain myös Saharan eteläpuolisen Afrikan sekä Irakin.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallintoneuvoston päätöslauselmallaan nro 259 hyväksymät muutokset EBRD:n perustamisesta tehtyyn sopimukseen

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.