Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta (HE 78/2023 vp; EV 27/2023 vp)

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, p. +358 295 530 817

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta ja

määrää lain tulevaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.