Eduskunnan kirjelmä VM/2023/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027 antaman selonteon johdosta (EK 16/2023 vp; VNS 1/2023 vp)

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525

Asia

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta 2024-2027 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.