Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 39/2023 vp; EV 16/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Asia

Eduskunta edellyttää, että maapohjan kiinteistöveron alarajan muutos otetaan huomioon, kun arvioidaan kiinteistöverotuksen

arvostamisuudistuksesta aiheutuvien muutoksien kohtuullisuutta kiinteistön omistajille pitkällä aikavälillä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.