Kevään 2018 robotisaatiohaku

Tältä sivulta voit seurata keväällä 2018 robotisaatiohaussa rahoituksen saaneiden hankkeiden etenemistä. Rahoitushaulla kannustettiin valtion virastoja ja laitoksia hyödyntämään tekoälyä, robotiikkaa ja analytiikkaa toimintansa uudistamisessa.

Rahoitus myönnettiin seuraaville hankkeille:

Business Finland: Tekoälyn sovellukset Business Finlandin toiminnassa
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Oikeusministeriö: Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Valtiokonttori: Ohjelmistorobotiikan käyttöönottohanke
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Valtori/Palkeet: Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Lue lisää

Tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa valtionhallintoon (tiedote 30.4.2018)
Valtio vauhdittaa tekoälyn ja robottien käyttöönottoa investointirahalla (tiedote 15.12.2017)