Kevään 2018 rahoitushaku

Joulukuussa 2017 tekoälyn, analytiikan ja robotiikan käyttöönottoa valtionhallinnossa vauhditettiin avaamalla rahoitushaku. Haun päättyessä vuoden 2018 maaliskuussa 17 hakijaa oli tarttunut haasteeseen ja aloittanut tekoäly-, analytiikka- tai robotiikkahankkeen valmistelun hakeakseen rahoitusta. Hakukriteerien tiukkuudesta johtuen vain neljä hanketta sai rahoitusta. Hankkeet ovat päässeet hyvään alkuun.

Rahoitusta saivat Business Finland, Oikeusministeriö, Valtiokonttori ja yhteishanke Valtori ja Palkeet.

Valtiovarainministeriön järjestämässä kokemustenvaihtotilaisuudessa 12.3.2019 hankkeet kertoivat tavoitteistaan, tekemisistään, kumppaneistaan ja käyttämistään työkaluista. Esittelyjä oli saapunut paikan päälle kuuntelemaan noin neljäkymmentä kiinnostunutta ja videolla seuraajia oli reilut kolmekymmentä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa YouTubessa valtiovarainministeriön kanavalla.

Tekoälyn, analytiikan ja robotiikan hyödyntäminen hankkeissa

Business Finlandin Tekoälyn sovellukset Business Finlandin toiminnassa 2020 -tekoälyohjelman päätavoitteet ovat rutiinitehtävien automatisointi ja merkittävän lisäarvon tuottaminen tekstipohjaisen tiedon monimuotoisen hyödyntämisen avulla, tiivistää leading advisor Janne Karjalainen. Hankkeen esittely (Business Finland) kokemustenvaihtotilaisuudessa 12.3.

Oikeusministeriön Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu -hankkeessa asiakirjojen henkilötietojen peittämiseen tulossa tekoälyä hyödyntäviä työkaluja, kiteyttää kehittämispäällikkö Aki Hietanen lyhyesti. Hankkeen esittely (oikeusministeriö) kokemustenvaihtotilaisuudessa 12.3.

Valtiokonttorin Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto -hankkeessa ohjelmistorobotiikan keinoin toteutettava digityökaveri parantaa prosessien laatua, kohentaa työtyytyväisyyttä sekä säästää euroja rutiininomaisen manuaalityön vähenemisen myötä, kiteyttää hankepäällikkö Petri Pehkonen. Hankkeen esittely (Valtiokonttori) kokemustenvaihtotilaisuudessa 12.3.

Valtorin ja Palkeiden yhteisessä Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa -hankkeessa hankitaan ja otetaan käyttöön tekoälyteknologiaa asiakaspalvelun parantamiseksi, tiivistää projektipäällikkö Minna Lukanniemi Palkeista. Hankkeen esittely (Valtori ja Palkeet) kokemustenvaihtotilaisuudessa 12.3.

Hankkeiden puolivuotisraportit (lokakuu 2018)

Business Finland: Tekoälyn sovellukset Business Finlandin toiminnassa
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Oikeusministeriö: Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Valtiokonttori: Ohjelmistorobotiikan käyttöönottohanke
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Valtori/Palkeet: Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa
Puolivuotisraportti videona (11.10.2018):

Lisätietoja:

Timo Hattinen, controller 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157  


Jenni Taskinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249