Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Alternativa scenarier för de sektorsövergripande landskapen preciseras

Finansministeriet
26.10.2020 14.44
Pressmeddelande

Det parlamentariska utredningsarbete som gäller regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen fortsatte med den parlamentariska styrgruppens tredje möte den 22 oktober 2020.

Styrgruppen behandlade vid sitt möte i enlighet med tidigare riktlinjer tre alternativa scenarier för ett sektorsövergripande landskap:

  1. Landskapet bygger på uppgifter som har nära anknytning till social- och hälsovården
  2. Landskapet bygger på uppgifter som har nära anknytning till social- och hälsovården samt regionutvecklingsuppgifter
  3. Landskapet bygger på en mångsidig uppgiftshelhet som är klart större än de ovan nämnda scenarierna.

Vid mötet fördes en principdiskussion om olika alternativ, deras förhållande till hur social- och hälsovårdsreformen framskrider och en eventuell tidsplan för genomförandet av olika scenarier. Dessutom bedömdes de uppgifter som eventuellt kan överföras till de sektorsövergripande landskapen utifrån deras basuppgifter, karaktär och ramvillkor. Inga slutliga riktlinjer drogs upp mellan olika scenarier eller uppgifter. 

Utredningsarbetet fortsätter med en precisering och utvärdering av alternativa modeller i fråga om de uppgifter, ramvillkor och tidsplaner för genomförandet som ingår i modellerna. Dessutom bedöms vilka konsekvenser eventuella uppgiftsöverföringar har för statsförvaltningens struktur och organiseringen av uppgifterna samt för kommunernas verksamhet.

Ytterligare information:

Aki Lindén, riksdagsledamot, tfn 09 432 3122, aki.linden(at)eduskunta.fi
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi


Syftet med det parlamentariska arbetet är att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till de självstyrande områden som bildas i enlighet med regeringsprogrammet och som är större än en kommun. Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds också i samband med detta.

Ordförande för styrgruppen för det parlamentariska utredningsarbetet är riksdagsledamot Aki Lindén från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vice ordförande riksdagsledamot Markus Lohi från Centerns riksdagsgrupp. Utredningens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.
 

Finansministeriet Förvaltningspolitiken