Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Möjligheten att byta personbeteckning bedöms till följd av dataintrånget vid Vastaamo

Finansministeriet
29.10.2020 11.33 | Publicerad på svenska 30.10.2020 kl. 11.27
Pressmeddelande
Sormet tietokoneen näppäimistöllä.

Finansministeriet utreder en lagstiftningsändring som skulle underlätta bytandet av personbeteckning. Arbetet hänför sig till det behov av ändring av personbeteckningar i samband med sådana datanätsbrott som lyfts fram i samband med dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo. 

De gällande bestämmelserna om bytande av personbeteckningar ställer stränga krav på ändringen. I dagsläget kan personbeteckningen ändras endast om missbruket av personbeteckningen redan har orsakat betydande olägenhet, personbeteckningen kan med andra ord i allmänhet inte ändras ens i samband med identitetsstölder för att förebygga olägenheter.

Utgångspunkten för utredningen är att den eventuella ändringen i lagstiftningen ska vara permanent och inte temporär. Lagstiftningen om befolkningsuppgifter, i vilken bestämmelserna om ändring av personbeteckning ingår, reviderades senast 2009.

Som en del av detta utredningsarbete görs också utomstående juridiska sakkunnigbedömningar av hur den gällande lagstiftningen om byte av personbeteckning lämpar sig för fallet Vastaamo.

Ytterligare information:
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0 295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0 295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi