Hyppää sisältöön

Valtio työnantajana

Valtion työmarkkinalaitoksen logoValtion työmarkkinalaitos VTML edustaa valtiotyönantajaa koko työmarkkinakenttää koskevissa keskitetyissä työmarkkina-neuvotteluissa ja niiden valmisteluissa, solmii valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset sekä tukee ja ohjaa virastojen sopimus- ja muuta työnantajatoimintaa. VTML valmistelee valtion strategisen tason henkilöstöjohtamisen linjaukset ja huolehtii linjausten toteuttamisesta.

Valtion työnantajatoimintaan kuuluu valtion henkilöstöön liittyvän lainsäädännön valmistelu, valtion talousarvion henkilöstömenojen arviointi sekä työnantajatoiminnan ja henkilöstöhallinnon tiedonhallinnan kehittäminen. Työnantajakenttä käsittää valtion talousarvion piirissä olevat virastot, joiden palveluksessa on noin 73 000 henkilöä.

VTML:ssä tapahtuu     

Valtiovarainministeriön organisaatio muuttuu - Työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta.


Muutoksesta tarkemmin valtiovarainministeriön 20.6.2017 tiedotteessa.

Päivitetty työjärjestys sisältää mm. seuraavaa:

Valtionhallinnon yleinen kehittäminen keskitetään valtionhallinnon kehittämisosastolle. Samalla osaston toiminnassa nousevat keskeiseen rooliin valtion henkilöstön kehittäminen ja uudet toimintatavat.

Valtion työnantajatehtäviä varten valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä toimii valtion työnantajatoiminto (VTML), joka raportoi valtiosihteeri-kansliapäällikölle. Toimintoa johtaa neuvottelujohtaja.

Tutustu myös 

Työ 2.0

Työ 2.0

Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Työ 2.0

Valtiotyönantaja

Valtiotyönantaja

Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisema Valtiotyönantaja on suunnattu valtionhallinnon johdolle sekä virastojen työnantaja- ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti sisältää paljon yleisartikkeleita henkilöstö- ja hallintopolitiikan saralta.

Valtiotyönantaja

Valikko