Hyppää sisältöön

Valtio työnantajana

Valtion työmarkkinalaitoksen logoValtion työmarkkinalaitos VTML edustaa valtiotyönantajaa koko työmarkkinakenttää koskevissa keskitetyissä työmarkkina-neuvotteluissa ja niiden valmisteluissa, solmii valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset sekä tukee ja ohjaa virastojen sopimus- ja muuta työnantajatoimintaa. VTML valmistelee valtion strategisen tason henkilöstöjohtamisen linjaukset ja huolehtii linjausten toteuttamisesta.

Valtion työnantajatoimintaan kuuluu valtion henkilöstöön liittyvän lainsäädännön valmistelu, valtion talousarvion henkilöstömenojen arviointi sekä työnantajatoiminnan ja henkilöstöhallinnon tiedonhallinnan kehittäminen.

Valtion budjettitalouden virastoissa työskenteli vuoden 2017 lopussa n. 73 000 henkilöä, joka on 2,8 % työllisestä työvoimasta.

Tutustu myös 

Työ 2.0

Työ 2.0

Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Työ 2.0

Valtiotyönantaja

Valtiotyönantaja

Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisema Valtiotyönantaja on suunnattu valtionhallinnon johdolle sekä virastojen työnantaja- ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti sisältää paljon yleisartikkeleita henkilöstö- ja hallintopolitiikan saralta.

Valtiotyönantaja

Valikko